Atribuirea Achizitiilor

Ce este o procedura de atribuire? Reprezinta totalitatea etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil.

Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
a) licitatia deschisa - procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta;
b) licitatia restransa - procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitive - procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;
d) negocierea - procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi cu sau fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte - procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici.
f) consursul de solutii. Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.

Diverse proceduri pot fi desfasurate in sistem electronic, conditia fiind ca ambele parti – ofertanti si contractanti - sa utilizeze Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Tendinta este de a se trece tot mai mult catre modalitatile electronice.

Licitatia electronica este procesul in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate.

Crearea unui cont pe www.rolicitatii.ro are un dublu avantaj: anunturile care sunt publicate in SEAP pot fi identificate si urmarite usor prin notificari si monitorizare, dar pe langa acestea sunt listate si anunturi publicate in alte surse, ca BRM, Monitorul Oficial, presa nationala si locala si site-uri ale institutiilor publice.

Documentatia de atribuire inseamna documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau documentatia descriptiva.

Un alt termen utilizat in legislatia achizitiilor este CPV si desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica.

Regulile pe piata achizitiilor publice sunt stabilite de autoritatile contractante, in limitele legii, iar agentii economici isi asuma acest lucru cand se decid sa participe. Regulile raman insa neschimbate pe toata durata procedurii. Conform principiilor enuntate mai sus aceste reguli trebuie sa nu favorizeze pe nimeni si sa respecte legea.

Litigiile aparute in cadrul proselor sunt solutionate de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in urma contestatiior formulate si depuse in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea contractului. Consiliul trebuie sa se pronunte asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor autoritatii contractante.

Piata de achizitii publice este reglementata si supravegheata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, ANRMAP. Alte institutii care au atributii in sensul controlului procedurilor de achizitii publice sunt Ministerul Finantelor si Curtea de Conturi.

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Testeaza 30 zile licitatii publice pe e-mail
Cele mai complexe servicii de informare legate de anunturile de achizitii si licitatii publice. Notificare, monitorizare, formulare.