Despre achizitii

Ce sunt achizitiile publice?  

Achizitiile publice reprezinta intregul proces de cumparare de bunuri, servicii sau lucrari (de la definirea initiala a nevoii si pana la finalizarea contractului), de catre organizatii finantate total sau partial din bugete publice. Procesul este deschis tuturor ofertantilor calificati si alegerea se face pe baza unor criterii de pret si calitate.

Un contract de achizitie publica se defineste ca un contract cu titlu oneros incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contractele de achizitie publica sunt:
a) contracte de lucrari (au ca obiect executia de lucrari/constructii; sau atat proiectarea, cat si executia de lucrari/constructii; sau realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante),
b) contracte de furnizare (au ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare),
c) contracte de servicii (au ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii).

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Testeaza 30 zile licitatii publice pe e-mail
Cele mai complexe servicii de informare legate de anunturile de achizitii si licitatii publice. Notificare, monitorizare, formulare.